Ocena brak

Na czym polega prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego?

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Prywatyzacja to obejmowanie akcji o podwyższonym kapitale jednoosobowym np. Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa i państwowe osoby prawne lub zbywanie należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów spółek państwowych w wyniku komercjalizacji.

Do góry