Ocena brak

Na czym polega proces spostrzegania i jakie są jego fazy?

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Spostrzeganie: -Pr aktywnego tworzenia reprezentacji przedmiotów na podstawie inf otrzymanych z narządów zmysłowych i inf zawartych w pamięci

-Jest wynikiem aktywnej interpretacji danych zmysłowych z wykorzystaniem kontekstu nastawienia i wcześniej zdobytej wiedzy.

*Bodziec dystalny – B działający z pewnej odległości, czyli dowolny B poza organizmem oddziałujący na narządy zmysłowe

*Bodziec proksymalny – B pojawiający się w bezpośrednim kontakcie B dystalnego z narządem zmysłowym (np. obraz na siatkówce oka)

*Wrażenia – odzwierciedlenie elementu cechy zmysłowej zarejestrowanej w wyniku odbioru danych sensorycznych

*Spostrzeżenie – obraz danego przedmiotu, złożony w wszystkich dostępnych nam cech zarejestrowanych za pomocą różnych narządów zmysłów

Proces spostrzegania jako konsekwencja odbioru danych sensorycznych:

B dystalny (zewnętrzny) -> B proksymalny -> Wrażenie/zakodowane impulsy nerwowe -> Spostrzeżenie/ odkodowane impulsy nerwowe

Kodowanie sensoryczne i emocjonalne w spostrzeganiu:

B dystalny (zewnętrzny) -> B proksymalny < 1. Wrażenie przesyłane do kory drogami czuciowymi- zakodowane impulsy nerwowe

2. Kodowanie emocjonalne- prosta ocena emocjonalna > Spostrzeżenie- dekodowanie znaczenia semantycznego i emocjonalnego

*Fazy procesu spostrzegania

1.Rejestracja sensorycznazamiana B zew na impuls nerwowy, B dystynalny zostaje najpierw zamieniony na B proksymalny, a następnie w impuls nerwowy, który trafia do pamięci sensorycznej

2.Ocena emocjonalna – w strukturach podkorowych B są oceniane jako przyjemne lub nieprzy, zanim nadamy znaczenie B

3.Rozpoznanie treści bodźca – w wyniku porównania danych cech sensorycznych ze schematami pamięciowymi zostaje nadane znaczenie B – czyli określenie kategorii, do której on należy, trwa w czasie,

4.Ocena znaczenia metaforycznego – niekonieczna; odnajdywanie dodatkowych znaczeń w spostrzeganiu

Podobne prace

Do góry