Ocena brak

Na czym polega postępowanie naprawcze?

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Postępowanie naprawcze ma odmienny charakter od postępowania upadłościowego. Postępowo naprawcze jest prowadzone jeżeli przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością, czyli znajduje się w takiej sytuacji, że płaci jeszcze swoje zobowiązania, ale rozsądna ocena jego stanu majątkowego pozwala na stwierdzenie, ze w niedługim czasie stanie się on niewypłacalnym. Post. naprawcze wszczyna sam przedsiębiorca składając oświadczenie w sądzie o wszczęciu postępowania naprawczego, dołącza też plan naprawczy. Data ogłoszenia oświadczenia w Monitorze Sądowym jest dniem wszczęcia tego postępowania. Skutkiem wszczęcia tego postępowania jest:

- zawieszenie spłaty i zobowiązań przedsiębiorcy,

- zawieszenie naliczania odsetek od przedsiębiorcy,

- zawieszenie postępowania egzekucyjnego i zakaz wszczynania nowych.

Do góry