Ocena brak

Na czym polega polityka monetarna?

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Polityka monetarna –służy regulowaniu podaży pieniądza oraz kształtowaniu warunków, na jakich kapitały pieniężne mogą być pożyczane przedsiębiorstwom i ludności. Uznając za podstawowy cel tej polityki wzrost gospodarczy należy pamiętać , iż jego realizacja wymaga przede wszystkim regulowania zjawisk krótkookresowych związane w koniunkturę.

Polega na nałożeniu restrykcji na udzielenie pożyczki przez bank i podniesienie stopy % . Zabiegi te zmniejszają tempo wzrostu podaży pieniądza, zaostrzenie warunków sprzedaży ratalnej-podwyższenie sumy 1 raty, spłacenie rat w krótszym czasie. Narzędzia te ograniczają możliwości uzyskania pożyczek droższych.

Do góry