Ocena brak

Na czym polega opcjonalizacja celów nauczania? Przedstaw na dowolnym przykładzie

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

OPERACJONALIZACJA- to zamiana celów ogólnych na cele operacyjne. W toku operacjonalizacji cele ogólne ulegają następującym zmianom:

1.Cele są jasno sprecyzowane (tzn. pozbawione luźnych wyrażeń)

2.Cele są konkretne (potrafię coś zrobić, wyliczyć)

3.Cele są uszczegółowione

4.Cele są upodmiotowane (tzn. dotyczą konkretnego dziecka)

Dlaczego operacjonalizujemy cele ogólne?

-dlatego, że łatwo je sprawdzić

-dlatego, że łączą cele z materiałem nauczania

Podobne prace

Do góry