Ocena brak

Na czym polega okrężny obieg dochodów i produktów

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Ruch okrężny dochodów i produktów:

---Firmy przekazują do gospodarstwa strumień dochodów

---Gospodarstwa domowe kupują te produkty

---Z firm do gospodarstw płynie strumień opłat za pracę

---Strumień zasobów (strumień czynników produkcji: ziemia, praca, kapitał), strumień usług produkcji

Konsumenci dysponując kapitałem ludzkim i rzeczowym, czyli zasobami, przekazują je producentom, z czego uzyskują od nich określone dochody. Z otrzymywanych zasobów producenci wytwarzają dobra i usługi, które z kolei nabywają konsumenci za wcześniej otrzymane dochody. W ten sposób powstaje ruch okrężny produktu i dochodu w gospodarce.

Do góry