Ocena brak

Na czym polega ocena wydolności fizycznej?

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Ocena wydolności fizycznej opiera się na badaniu reakcji organizmu na obciążenie wysiłkiem. Test wysiłkowy wg Astranda powinien odpowiadać następującym warunkom:

-angażować do pracy duże grupy mięśniowe,

-wysiłek musi być wymierny i powtarzalny,

-warunki, w jakich się odbywa, powinny być porównywalne i powtarzalne,

-test musi być dobrze tolerowany przez dzieci i nie powinien narażać ich zdrowia na niebezpieczeństwo,

-wysiłek powinien być łatwy i znany dzieciom o różnym poziomie sprawności motorycznej.

W praktyce są stosowane dwa podstawowe typy testów wysiłkowych, w których pomiary fizjologiczne dokonywane są:

a) po zakończeniu wysiłku,

b) w czasie wysiłku.

Obecnie uważa się, że jedynie testy, w których rejestruje się zmiany fizjologiczne w czasie wysiłku, pozwalają na obiektywną ocenę adaptacji wysiłkowej i pomiar wydolności fizycznej.

Do góry