Ocena brak

Na czym polega naprowadzanie pocisku wiązką radarową?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

W systemach naprowadzania wiązką radarową wy­magany jest tylko jeden radar. Najpierw wiązka radarowa wysyłana z nadajnika musi wykryć cel.
Następnie wystrzeliwany jest pocisk, którego tor lotu przebiega wzdłuż wiązki prosto do celu. Jakie­kolwiek odchylenie od właściwego toru lotu jest wykrywane przez systemy pokładowe, które auto­matycznie korygują kurs.
Półaktywne systemy naprowadzania działaj! ^ podobnej zasadzie. Najpierw radar naziemny loka­lizuje cel. Pocisk odbiera odbity od celu sygnał radarowy i nakierowuje się na jego źródło. Można go również naprowadzać wiązką laserową. Opera­tor w samolocie bądź na ziemi nakierowuje pro­mień lasera na cel, a systemy kontroli lotu pocisku odbierają światło odbite. Kieruje się on na źródło światła o danej długości fali i trafia w cel. Systemy naprowadzania aktywnego działają w zbliżony spo­sób, jednak tu również nadajnik radarowy jest umieszczany w pocisku, co uniezależnia go od na­ziemnych stacji radarowych.
Pociski z aktywnymi systemami naprowadza­nia są duże i skomplikowane. Dla porównania poci­ski naprowadzane systemami pasywnymi są proste, gdyż nie wykorzystują jakichkolwiek nadajników. Typowym przykładem są pociski z głowicami termoczułymi. Lokalizują one źródła ciepła (promie­niowanie podczerwone), takie jak dysze silników odrzutowych, i kierują tam pocisk.
Naprowadzanie bezwładnościowe to system zaawansowany technologicznie, a przy tym niepo­datny na zakłócenia. Żyrokompasy oraz przyspieszeniomierze porównują tor pocisku z zaprogra­mowaną trasą. Odchylenia od kursu są natychmiast odkrywane i korygowane.

Do góry