Ocena brak

Na czym polega napowietrzanie wody?

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

Po filtrowaniu woda bywa napowietrzana, w celu zwiększenia ilości zawartego w niej tlenu. Daje to wodzie świeższy smak i sprawia, że jest mniej kwaśna, ponieważ usunięty zostaje z niej dwu­tlenek węgla. Działanie urządzeń napowietrza­jących (aeratorów) polega na maksymalnym zwiększaniu powierzchni wody, tak aby mogła ona absorbować jak najwięcej tlenu z atmosfery. Aerator rozpylający rozpryskuje wodę w powie­trzu, podczas gdy aerator kaskadowy wyposażo­ny jest w serię stopni, po których woda spada.
Żadna filtracja nie usunie z wody substancji, które są w niej rozpuszczone. W większości są to sole wapnia i, w mniejszych ilościach, sole mag­nezu. Sole te, pochodzące z podziemnych złóż, odpowiedzialne są za twardość wody. Mycie w twardej wodzie jest utrudnione, ponieważ myd­ło ciężko się w niej pieni, powoduje ona również osadzanie się kamienia, który często można ob
serwować jako brązowo-białą warstwę wewnątrz naczyń służących do gotowania wody. W rejo­nach gdzie woda jest szczególnie twarda, zanim trafi ona do wodociągów, część rozpuszczonych w niej soli może zostać usunięta w sposób che­miczny. Często jednak odbiorcy we własnym zakresie instalują w mieszkaniach urządzenia słu­żące do zmiękczania wody.
Tuż przed rozprowadzeniem do wodociągów, woda poddana zostaje ponownej sterylizacji przy pomocy chloru lub ozonu. Po tym zabiegu więk­szość chloru zostaje z niej usunięta przez dodanie dwutlenku siarki. Niewielka część chloru, która zostaje w wodzie, ma za zadanie zwalczać ewen­tualne dalsze zanieczyszczenia spowodowane przez bakterie. Na koniec do wody może być jeszcze dodany fluorek sodu, który zapobiega próchnicy zębów.

Do góry