Ocena brak

Na czym polega mechanizm kreacji pieniądza gotówkowego w banku centralnym

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Ms = H * [ R / D + C / M - (R / D) * (C / M)]

[R / D + C / M - (R / D) * (C / M)] --- współczynnik kreacji pieniądza bankowego

C / M -- stopa wycieku? gotówkowego, Ms -- podaż pieniądza, H -- baza monetarna, R / D -- stopa rezerw bankowych

H = C + R , C -- gotówka w rękach ludności , R -- rezerwy systemu bankowego (gotówka w posiadaniu banków + rezerwy deponowane w banku centralnym)

Agregaty:

M1 = gotówka + wkłady a vista

M2 = M1 + wkłady a vista

M3 = M2 + terminowe wkłady oszczędnościowe

Pieniądz banku centralnego = gotówka + wkłady na r-k w banku centr. w tym rezerwy obowiązkowe

Ilość pieniądza w obiegu jest kontrolowana przez bank centralny.

Do góry