Ocena brak

Na czym polega matryca wzrostu i udziałów BCG?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Macierz rozwoju i udziału kojarzona z Boston Konsulting Group ( BCG) oparta jest na wykorzystaniu skojarzeń, tempa sektora, rynku, oraz udziału w rynku danej firmy zakłada, że konkurencyjna wartość udziału danej firmy w rynku zależy od struktury sektora i fazy cyklu rynkowego oferowanych produktów. Przyjęty układ współrzędnych pozwala wyodrębnić cztery kategorie produktów, stwarzając sugestie dla budowania strategii marketingowej:

A.TRUDNE PYTANIA:

1. Produkty wchodzące dopiero na rynek co, do których przyszłości jest wiele wątpliwości.

2. Produkty, które wymagają znacznych nakładów na działania marketingowe, zwłaszcza promocje. Zakładać należy dwie możliwości porażki i sukcesu.

B. GWIAZDA:

1. Wymagają wsparcia finansowego dla zwiększenia lub utrzymania udziału rynku. Środki finansowe najczęściej lokowane są w promocje i dystrybucję

C. DOJNE KROWY:

1. produkty o małej dynamice sprzedaży, nawet malejącej, lecz o dużym udziale firmy w rynku. Sprzedaż i zyski są duże, stąd właśnie kieruje się środki finansowe na rozwój TRUDNYCH DZIECI I GWIAZD. W ten sposób rozpoczyna się cykl życia produktu CZP, który do momentu pojawienia się nowego produktu na rynku przynosi tylko koszty.

D. BIEDNE PSY:

1. To produkt o małej dynamice sprzedaży i małym udziale na rynku. Jest to faza schyłkowa produktu, najczęściej jednak nie wymagająca inwestycji i przynosząca zyski. Zamknięcie zysku oznacza definitywne zakończenie produkcji.

Metoda ta znajduje zastosowanie do planowania przepływów środków finansowych budowania korzystnej struktury programu asortymentowego, oraz oceny przebiegu rozwoju produktu, co jest korzystne w procedurze formułowania strategii firmy.

Do góry