Ocena brak

Na czym polega lutowanie?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Palniki gazowe bywają także wykorzystywane przy lutowaniu. W procesie tym łączy się dwa metale, nagrzewając je do temperatury około 400°C i zale­wając spoinę lutem z nieżelaznego metalu, na przy­kład cyny lub srebra. Podczas lutowania łączone części nie ulegają nadtopieniu, topi się jedynie lut, którego temperatura topnienia jest niższa.
Najczęściej lutuje się za pomocą palnika ga­zowego podobnego do tego używanego przy spa­waniu gazowym. Stop na bazie srebra jest często stosowanym lutem, szczególnie w produkcji wyro­bów ze srebra, ale także przy łączeniu innych metali, gdy wymagane jest połączenie silne i odporne na odkształcenia mechaniczne (np. w zębach pił taś­mowych). Standardowe luty srebrne, czyli stopy lutownicze Au-Cu, zawierają od 10 do 80% sre­bra, 15 do 50% miedzi i 5 do 40% cynku. Stopy te topią się w temperaturze pomiędzy 700 a 875°C, podczas gdy stopy cyny, już w temperaturze 200°C lub nawet mniejszej.
Lutowanie można również przeprowadzać roz­grzewając łączone części i stop lutowniczy w spe­cjalnym piecu, gazowym bądź elektrycznym, można także lutować elementy przez zanurzenie ich wraz z lutem do roztopionej soli. Jednak któ­rąkolwiek z metod wybierzemy, dla powodzenia operacji najważniejsze jest utrzymanie idealnej wręcz czystości łączonych powierzchni. Należy je najpierw odtłuścić i usunąć wszelkie tlenki czy też naloty wapienne. Tak oczyszczone powierzchnie należy pokryć warstewką topnika, którego za­daniem jest niedopuszczenie do utleniania się ich podczas lutowania. Jednym z najstarszych i najpo­pularniejszych wciąż topników jest boraks (uwod­niony czteroboran sodowy).

Do góry