Ocena brak

Na czym polega kredyt w rachunku bieżącym?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Występuje, gdy firma liczy się z możliwością przejściowego braku środków na rachunku. Służy utrzymaniu płynności, pozwala na wystąpienie salda debetowego do wysokości ustalonej w umowie.

Udzielenie tego kredytu oznacza, że bank będzie realizował dyspozycje klienta w ramach przyznanego kredytu do kwoty ustalonej w umowie kredytowej. W przypadku braku środków na rachunku, kredyt ma charakter kredytu krótkoterminowego, odnawialnego o limitowanej wysokości.

Spłata kredytu następuje z bieżących wpływów na ten rachunek, odsetki są naliczane od salda debetowego rachunku.

Banki pobierają prowizję od 1 do 1,5 % limitu debetowego; niektóre, pobierają określony procent (ok. 3%) od postawienia do gotowości środków. Kredyt jest udzielany określonej grupie podmiotów gospodarczych:

- muszą mieć w banku rachunek bieżący

- być klientem od dłuższego czasu

- muszą mieć duże obroty

- charakter operacji wskazujący na opłacalność

- wywiązują się z dotychczasowych zobowiązań wobec banku

Odmianą kredytu w rachunku bieżącym jest kredyt kasowy (płatniczy), np. na płace dla pracowników, na pokrycie wymagalnych zobowiązań udzielany na okres 1 miesiąca.

Do góry