Ocena brak

Na czym polega komputerowa obróbka obrazu?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Komputer, który służy do przechowywania i obrób­ki skomplikowanych obrazów, wymaga znacznie obszerniejszej pamięci operacyjnej. Jest tak dlate­go, że obrazy te składają się w istocie z wielkiej liczby małych punktów. Im więcej szczegółów chcemy uwidocznić na obrazie, tym więcej musi być owych punktów, inaczej mówiąc, wzrosnąć musi rozdzielczość obrazu. To wymaga poważnego zwiększenia pamięci komputera.
Ilość punktów niezbędna do uzyskania obrazu o naprawdę dobrej jakości jest rzeczywiście znacz­na. Przykładowo typowa czarno-biała drukarka laserowa używana dziś w biurze dysponuje roz­dzielczością 600 dpi („dots per inch", czyli punk­tów na cal). Oznacza to, że na powierzchni 1 cala kwadratowego znajduje się 360000 punktów. Cal to 2,54 cm, a więc na powierzchni 1 cm2 znajdzie się 55800 punktów. Na kartce formatu A4 będzie ich więcej niż trzydzieści milionów. Ostateczna jakość obrazu zależy od rozdzielczości drukarki (drukarki atramentowe miewają rozdzielczość 1200 dpi), jednakże nie zmienia to ilości danych które trzeba przechowywać w pamięci komputera - części punktów po prostu nie drukować. Aby takie wielkie zbiory móc przechowywać, stosowane są różne metody kompresji danych, jed­nak wciąż są to rozmiary znaczne, a w przypadku wysokiej rozdzielczości potrzebnej przy większo­ści map - wręcz ogromne.
Kolor
Praca na komputerze w kolorze oznacza jeszcze większy wzrost potrzebnej pamięci, gdyż dodat­kowo konieczne jest rozróżnienie rozmaitych od­cieni poszczególnych kolorów. Dlatego niektóre mapy są wykonywane na podstawie czarno-bia­łych obrazów komputerowych - kolor jest doda­wany dopiero w fazie druku.
Prędkość
Duża pamięć komputera to nie wszystko, by móc efektywnie używać go do prac z grafiką o dużej rozdzielczości. Maszyna powinna być w stanie od­powiednio szybko tworzyć obrazy i wprowadzać poprawki. Im więcej informacji komputer prze­twarza, tym więcej czasu mu to zajmuje, z tego wniosek, że komputery z dużą pamięcią powinny być odpowiednio szybkie, by sprostać stawianym zadaniom. Inaczej użytkownik będzie zmuszony po wielokroć czekać na to, aż komputer skończy liczyć, by móc podjąć dalszą pracę. Nawet kilku­sekundowe przestoje mogą być bardzo frustrują­ce, jeśli zdarzają się często.
W ostatnich latach rozwój technologiczny przy­czynił się do znacznego spadku cen układów pamięci operacyjnej. Nowe mikroprocesory pracu­ją szybciej, by móc poradzić sobie z przetwarza­niem coraz większej ilości danych. Rozwinięciu uległo również oprogramowanie umożliwiające obróbkę obrazów. W rezultacie coraz więcej ma­łych firm stać na kupienie sprzętu komputerowe­go, który dysponowałby odpowiednią pamięcią i był wystarczająco szybki, by móc efektywnie słu­żyć do opracowywania map.
Niektóre programy wykorzystywane przy ryso­waniu map mają cechy zbliżone do programów używanych na domowych komputerach osobistych do rysowania. Możemy rysować linie dowolnej grubości, narysowane kształty wypełniać kolora­mi itp. Do prostych prac graficznych na kompute­rze domowym większość ludzi używa myszy - jest to urządzenie tanie i stanowiące standardowe wypo­sażenie każdego komputera osobistego.

Do góry