Ocena brak

Na czym polega interdyscyplinarny charakter przedmiotu Wiedza o społeczeństwie?

Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012

WOS jest to nauka o życiu społeczeństwa oraz o instytucjach związanych z jego funkcjonowaniem, a więc instytucjach rządowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach samorządu terytorialnego, instytucjach kulturalnych itp.

Celem tej nauki jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie. Interdyscyplinarny charakter przedmiotu WOS polega na tym, że obejmuje on szereg dziedzin począwszy od historii przez ekonomię, politykę, socjologię do nauki o kulturze psychologię.

W ramach przedmiotu WOS podejmowane są badania problemów życia społecznego ludności przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania.
 
Interdyscyplinarny charakteryzujący się udziałem a współpracą dwu a więcej dyscyplin naukowych, gałęzi wiedzy.

Do góry