Ocena brak

NA CZYM POLEGA INSTYTUCJA NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary pozwala sądowi na dostosowanie wyroku do charakteru sprawcy oraz stopnia szkodliwości jego czynu w sytuacji, gdy nawet minimalne zagrożenie ustawowe za popełnione przestępstwo wydaje się rażąco niesprawiedliwe dla oskarżonego lub gdy przestępca współpracuje z organami ścigania. Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny.

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym oraz wobec młodocianego. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary na wniosek prokuratora wobec sprawcy przestępstwa, który niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organami ścigania i przedstawił istotne okoliczności nieznane dotychczas tym organom, dotyczące przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.

Do góry