Ocena brak

Na czym polega GENERALIZACJA mapy?

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Mapy mogą zawierać bogatszą lub uboższą treść. Im większa jest skala mapy, tym bogatsza jest jej treść. Podstawą wykonywania map w mniejszej skali są mapy o skalach większych. Zmniejszenie skali mapy wymaga – ze względu na czytelność – zmniejszenia ilości przedstawionych elementów oraz uogólnienia ich zarysów.

Uogólnienie treści mapy, z pominięciem ważnych z punktu widzenia przeznaczenia danej mapy szczegółów, nazywa się GENERALIZACJĄ mapy.

Generalizacja treści mapy polega na:

- opuszczeniu szczegółów uznanych przez redaktora za mniej ważne;

- uproszczeniu rysunku zawiłych linii;

- zastąpieniu szczegółowych znaków umownych znakami bardziej ogólnymi.

Stopień generalizacji jest odpowiednio dostosowany do skali mapy, rodzaju i celu jakiemu ma ona służyć.

Do góry