Ocena brak

Na czym polega finansowanie poprzez weksel?

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Ta forma finansowania krótkoterminowego wynika z możliwości dyskontowania czyli realizowania weksli. Istnieją dwa rodzaje weksli:

  1. Weksle handloweweksel to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowej formie, charakteryzuje się tym że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Weksel jest dokument potwierdzającym istnienie zobowiązania osób, które weksel podpisały.

  2. Weksle bankowe (kredyty akceptacyjne) – wystawiane i akceptowane przez bank lub inną instytucję finansową, z której nie zawiera się podstawowych transakcji handlowych, następnie są one dyskontowane przez bank albo stronę trzecią, którą może być firma bankowa lub instytucja dyskontowa. Za akceptację weksla pobiera ona określoną opłatę lub prowizję. Kiedy przypada termin zapłaty weksla jest on przedstawiony bankowi akceptującemu, który musi dokonać zapłaty. Potrzebne na dokonanie zapłaty fundusze muszą być dostarczone przez klienta a sposób tego dokonania powinien wcześniej zostać uzgodniony między bankiem a klientem. Jednak zgodnie z prawem obowiązek dokonania płatności spoczywa na akceptancie. Jeśli weksel jest dyskontowany przez stronę trzecią, stopa dyskonta będzie oparta na ocenie zdolności kredytowej akceptanta (banku lub innej instytucji dyskontowej) z tego powodu może być ona korzystniejsza niż przy normalnych wekslach handlowych.

Do góry