Ocena brak

Na czym polega ewolucja nauczyciela

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

Dawniej, nauczyciel (znachor, wojownik, rzemieślnik, rolnik) przysposabiał swoich uczniów do takiego samego stanowiska, jakie sam zajmował. Przekazywał im całą swoją wiedzę, praktyczną jak i teoretyczną. W dzisiejszej szkole nauczyciel najczęściej jest już tylko specjalistą w jakiejś dziedzinie.

Uczy swoich uczniów tylko ułamka wiedzy, jakichś wybranych zagadnień. Poza tym taki nauczyciel nie spełnia praktycznie tych funkcji zawodowych, do których przygotowuje swoich uczniów. Uczeń większą cześć życia spędza całkowicie poza wpływem nauczyciela.

Do góry