Ocena brak

Na czym polega edukacja etyczna

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- uwrażliwieniu urzędników na kwestie etyczne,

- uświadamianiu urzędnikom zagrożeń, aby byli na nie lepiej przygotowani,

- pokazaniu sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji, ale przede wszystkim,

- wzmocnieniu wewnętrznej postawy etycznej każdego z urzędników.

Do góry