Ocena brak

Na czym polega bunt mas?

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

MASA:

 • Masy możemy zdefiniować jako zjawisko psychologiczne, nie musi to być koniecznie tłum złożony z indywidualnych jednostek.

 • Masy to 'ludzie przeciętni'. W ten sposób to, co było jedynie ilością, tłumem, nabiera znaczenia jakościowego; staje się wspólną społeczną nijakością. Masy to zbiór ludzi nie wyróżniających się niczym od innych, będących jedynie powtórzeniem typu biologicznego.

Buntem można nazwać coś, co polega nie na akceptacji własnego przeznaczenia, ale na zbuntowaniu się przeciw sobie samemu.

 • Tłum stał się nagle widoczny, zajął w społeczeństwie miejsce uprzywilejowane, nie ma bohaterów, jest tylko chór,

 • Świat stał się przepełniony (przyśpieszenie w XIX wieku przyrostu naturalnego) i masy egzystujące dawniej w rozproszeniu zaczęły tworzyć coraz większe skupiska, stając się coraz bardziej wszechobecne i widoczne,

 • Masy wyzbyły się cechującej je dawniej pokory – zhardziały w stosunku do mniejszości, nie są im posłuszne, nie naśladują ich, nie szanują, wprost przeciwnie, odsuwają je i zajmują ich miejsce,

 • Umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swej przeciętności i banalności mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnym i banalnym i do narzucania tych cech wszystkim innym,

 • Przyrost ludności był tak szybki, że wychowanie coraz liczniejszych mas przerosło możliwości elit,

 • Kiedyś masy po prostu były, teraz zaczyna się ich brutalna i bezwzględna władza we wszystkich dziedzinach życia,

BUNT MAS:

 • olbrzymi problem stojący dzisiaj przed ludzkością, polega na zamknięciu się duszy przeciętnego człowieka.

Człowiek, który przypisuje sobie prawo posiadania własnego zdania na jakiś temat, nie zadając sobie uprzednio trudu, by go przemyśleć, jest doskonałym przykładem owego niezmiennego i absurdalnego sposobu bycia człowiekiem, który nazwałem „zbuntowaną masą”.

 • Ma hermetycznie zamkniętą. W tym wypadku chodzi o hermetyczność intelektualną. Dany osobnik poruszając się wśród pewnego zbioru idei, który w sobie nosi, zadowala się nimi, uznając się zarazem za intelektualnie dojrzałego i pełnego. Nie zwracając najmniejszej uwagi na to, co się dzieje wokół niego, rozsiada się wygodnie i na stałe wśród swoich własnych idei. Oto właśnie mechanizm zamknięcia się w sobie.

 • Wrodzona hermetyczność duszy wyklucza zaistnienie warunku koniecznego do odkrycia własnej niedoskonałości, jakim jest porównanie siebie z innymi.

 • Żąda praw dla pospolitości i domaga się, by pospolitość stała się prawem.

 • Zatracił umiejętności słuchania - na rzecz sądzenia, wyrokowania, rozstrzygania.

 • Stara się kierować społeczeństwem nie mając po temu ani zdolności ani kwalifikacji.

 • Cechuje go brak umiejętności myślenia – jedynie zestaw gotowych „myśli”.

W prawie wszystkich współczesnych państwach jednorodna masa ciśnie na władzę publiczną, miażdżąc i zmiatając z powierzchni ziemi wszystkie grupy opozycyjne. Masa - nie pragnie współżycia z nikim, kto do niej nie należy. Masa śmiertelnie nienawidzi wszystkiego, co nie jest nią samą.

BUNT MAS ma dwa oblicza – triumf i śmierć:

 • może być etapem przejściowym do nowej, z niczym nie porównywalnej organizacji ludzkości,

 • ale może także okazać się katastrofą dla ludzkości.

Nie ma powodów po temu, by przeczyć rzeczywistości postępu, ale konieczne jest także skorygowanie wiary w to, iż postęp jest czymś pewnym i oczywistym. Będziemy w lepszej zgodzie z faktami, jeśli uznamy, że nie ma żadnego pewnego postępu, żadnej ewolucji, którym by nie groziła „inwolucja” i cofnięcie. Wszystko, dosłownie wszystko jest w dziejach możliwe, zarówno zwycięski, niczym nie ograniczony postęp, jak i okresowa regresja. A dzieje się tak dlatego, że życie, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, osobiste, jak i historyczne, jest jedynym elementem wszechświata, którego istotą jest zagrożenie. Składa się ono z samych niebezpieczeństw. Dokładnie rzecz biorąc jest ono dramatem.

Ma miejsce dysproporcja pomiędzy korzyściami jakie przeciętny człowiek czerpie z nauki a wdzięcznością, którą jej okazuje lub raczej której nie okazuje.

Bunt mas jest jednoznaczny ze wspaniałym rozrostem ludzkiego życia, którego jesteśmy świadkami. Z drugiej strony jest to zjawisko groźne, gdyż jest jednoznaczny z dogłębną demoralizacją ludzkości.

A w skrócie…

MASY ośmielają się we ‘współczesnej’ Europie sięgać po władzę, jakby posiadanie przez nich tej władzy rozumiało się samo przez się. Masy zhardziały w stosunku do mniejszości; nie są im posłuszne, nie naśladują ich ani nie szanują; raczej wprost przeciwnie, odsuwają je na bok i zajmują ich miejsce. Dla chwili obecnej charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnym i banalnym, i do narzucania tych cech wszystkim innym. Człowiek masowy czując się pospolitym, żąda, by pospolitość była prawem i odmawia uznania jakichkolwiek nadrzędnych wobec siebie instancji. Człowiek, który przypisuje sobie prawo posiadania własnego zdania na jakiś temat, nie zadając sobie uprzednio trudu, by go przemyśleć, jest doskonałym przykładem owego niezmiennego i absurdalnego sposobu bycia człowiekiem, który nazwałem 'zbuntowaną masą' . Otóż właśnie dlatego dzisiejszy świat wszedł w okres poważnej demoralizacji, której jednym z objawów jest nieokiełznany bunt mas, a która bierze swój początek z demoralizacji Europy.

Do góry