Ocena brak

NA CZYM POLEGA BEZPRAWNOŚĆ CZYNU

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Czyn bezprawny - zachowanie polegające na działaniu sprzecznym z prawem lub niedopełnieniu obowiązku wynikającego z normy prawnej, orzeczenia sądowego lub zobowiązania cywilnoprawnego.

W prawie karnym czyn bezprawny jest obwarowany sankcją karną - jest wtedy czynem zabronionym pod groźbą kary (inaczej: jest karnie bezprawny, tzn. jest sprzeczny z normami prawa karnego) i stanowi element składający się na strukturę przestępstwa lub wykroczenia. Okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w prawie karnym nazywa się kontra typem.

BEZPRAWNOŚĆ CZYNU-Jeżeli czyn konkretny wypełnia określonego typu przestępstwa nie przesądza jeszcze ,że mamy do czynienia z przestępstwem. Niekiedy inne przepisy prawa karnego lub przepisy z innej dziedziny prawa zezwalają na zachowanie się wypełniające znamiona przestępstwa. Może prowadzić to do wniosku ,że czyn ten nie jest bezprawny.

bezprawność - sprzeczność danego zachowania z całym obowiązującym porządkiem prawnym.

Bezprawność ma charakter historyczny, czyli może być ustalona wyłącznie na moment popełnionego zachowania. Chodzi o ocenę wydawaną na podstawie porządku prawnego obowiązującego w chwili czynu. Może się okazać, że dany czyn w chwili popełnienia był zakazany. Później zniesiono ustawę, która zakazywała danych zachowań. Uchylenie takiej ustawy nie znosi wcale bezprawności czynów popełnionych pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy. Np. obowiązywał zakaz wwozu pewnych towarów na terytorium państwa polskiego i zakaz ten został czasowo uchylony ale to nie znaczy, że zachowanie osób, które wwiozły ten towar przed uchyleniem zakazu było legalne. Skądże – było bezprawne, bo bezprawność ustalamy historycznie.

PRZYKŁAD X przyłapawszy na gorącym uczynku włamywacza obezwładnił go i zatrzymał do czasu przyjazdu policji. Czyn X wypełnia znamiona przestępstwa z art.189 KK (pozbawienie człowieka wolności)., ale ponieważ art.243 KPK uprawnia każdego do zatrzymania sprawcy zatrzymanego na gorącym uczynku-czyn X nie jest bezprawny i w konsekwencji nie jest przestępstwem.

Do góry