Ocena brak

Na czym polega bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

W zależności od:

- rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych dostaw;

- właściwości danej dziedziny obrotu towarowego;

- warunków istniejących na rynkach;

- określonej polityki handlowej, z którą styka się przedsiębiorca,

działać można na rynku zagranicznym bądź w drodze pośredniego, bądź bezpośredniego prowadzenia działalności handlowej. W pośrednim działaniu zainteresowani eksportem/importem przedsiębiorcy stykają się z rynkiem zagranicznym za pośrednictwem kupca, w bezpośrednim działaniu sami kontaktują się z tym rynkiem i występują jako strona w transakcjach wobec partnerów zagranicznych.

Należy przy tym podkreślić, że posługiwanie się metodą eksportu/importu bezpośredniego na jednym rynku branżowym lub geograficznym nie wyklucza równoczesnego korzystania z usług pośredników handlowych, działających na innych rynkach na zlecenie i rachunek eksportera/importera.

Podobne prace

Do góry