Ocena brak

Na czym polega awal bankowy?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Awalizowanie weksli przez banki jest jedną z rodzajów operacji czynnych związanych z użyciem weksla. Operacja ta polega na przejęciu przez bank ryzyka i podobna jest do gwarancji bankowych.

Banki krajowe oferują udzielenie awali (tzw. awal nostro) na wekslach akceptowanych przez przedsiębiorstwa krajowe lub na ich wekslach własnych. Awal jest udzielany na zlecenie przedsiębiorstwa które równocześnie powinno zawierać dyspozycję zapłaty na weksel w terminie jego płatności. Zlecenie awalu zawiera także upoważnienie banku do obciążenia rachunku zleceniodawcy. Udzielenie awalu następuje przez zamieszczenie na poprzedniej stronie weksla zwrotu: “per aval” lub “bon per aval”, ze wskazaniem przedsiębiorstwa, na które awal jest udzielany i podania numeru awalu oraz podpis prokurentów banku.

Zapłaty awlizowanego weksla dokonuje się w terminie jego płatności, co w odniesieniu do weksla domicylowanego w banku zagranicznym oznacza, iż w terminie płatności weksla przekazana kwota powinna znaleźć się w banku.

Do góry