Ocena brak

Na czym polega analiza towarów ABC oraz XYZ

Autor /karol Dodano /24.06.2011

Analiza ABC – zazwyczaj można wyodrębnić trzy podstawowe grupy asortymentu:

Grupę A – zapasy o dużym udziale w obrocie i najmniejszej liczbie pozycji asortymentowych (ok. 75-80%),

Grupę B – zapasy o średniej wartości wskaźników (ok. 15%),

Grupę C – zapasy o małym udziale w obrocie i dużej liczbie asortymentów (5-10%).

Klasyfikacja towarów na grupy ABC pozwala na zaprojektowanie racjonalnej struktury magazynu, zapewnienie dostępności do wszystkich towarów.

Analizę ABC można uzupełnić o analizę XYZ, która polega na sklasyfikowaniu pozycji asortymentowych wg regularności zapotrzebowania na nie i dokładności sporządzonych prognoz zapotrzebowania.

Grupa X – materiały o regularnym zapotrzebowaniu i wysokiej dokładności prognoz.

Grupa Y – średnia regularność i dokładność prognoz.

Grupa Z – niska regularność i mała dokładność.Połączenie obu analiz daje macierz 9 kategorii towarów:

Grupa AX - towary równomiernie spływające i w dużych ilościach – warto zmniejszyć zapas i przejść na dostawy „just in time”.

Grupa CZ – towary mało chodliwe, w małych ilościach trudno przewidzieć, kiedy zejdą ze stanu. Trzeba utrzymywać ich zapas.

Do góry