Ocena brak

Na czym polega analiza odbiorców ABC?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Skuteczność działań marketingowych w dużym stopniu zależy od rozpoznania potrzeb klientów – od ich powszechności i intensywności. Potrzeby i konieczności ich zaspokojenia są głównym motorem aktywności zakupowej klientów.

Dokonując wyliczenia odbiorców, ich podziału na określone zbiory, należy stworzyć listę odbiorców według osiąganych obrotów i efektywności sprzedaży ( obliczony, jako różnica między osiągniętą ceną sprzedaży a kosztami zmiennymi proporcjonalnymi do ilości produkcji).

Podział odbiorców na jednorodne grupy pozwala przedsiębiorstwu na określenie i ewentualnie wprowadzenie korekt w zakresie kształtowania: polityki produkcyjnej, kanałów dystrybucji, polityki cenowej, polityki transakcyjnej, działań promocyjnych.

Do góry