Ocena brak

Na czym polega akredytywa dokumentowa?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - jest uwarunkowaną formą (w odróżnieniu do bezwarunkowych form) rozliczeń bezgotówkowych w obrocie zagranicznym. Stosowana jest w rozliczeniach importowych i eksportowych. Akredytywa d. jest zobowiązaniem banku importera do uregulowania eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar.

1.Zleceniodawca (importer) zleca swojemu bankowi otwarcie akredytywy na rzecz eksportera zwanego beneficjentem akredytywy i przekazuje bankowi pokrycie na zapłatę.

2 Bank importera informuje bank eksportera o otwarciu akredytywy.

3. Bank eksportera informuje eksportera o otwarciu akredytywy.

4. Eksporter przekazuje towar do załadunku

5. Eksporter wysyła towar do portu wg zawartej przez strony umowy.

6. Eksporter wysyła do swojego banku dokumenty reprezentujące wysłany towar. Bank po ich sprawdzeniu wysyła eksporterowi należność.

7.Bank E obciąża bank I należnością wypłaconą eksporterowi i prowizją za czynność.

8. Bank I obciąża importera należnością + prowizją.

9.Odbiór towaru w miejscu przeznaczenia.

Zalety akredytywy:

-jest ona zobowiązaniem samoistnym (niezależnym od umowy kupna-sprzedaży), co oznacza, że beneficjent akredytywy bezwzględnie otrzyma zapłatę, jeśli spełni warunki akredytywy.

-zabezpiecza obie strony transakcji przed nieuczciwością jednej ze stron.

Do góry