Ocena brak

MYSZ BADYLARKA

Autor /agatka Dodano /06.03.2013

MYSZ BADYLARKA (Micromys mlnutus) —gryzoń z rodziny myszowatych (Muridae); ubarwieniepodstawowe szare z odcieniem rdzawym,j podbrzusze białe lub żółtawe; długość ciała wraz./. głową do 6 cm, długość ogona do 6 cm; wyjadaziarno z kłosów na pniu oraz nasiona z owocostanówroślin oleistych, jak rzepak, len i konopie;w okresie zwózki dostaje się do stert i stodół,gdzie dalej wyrządza szkody; występuje w dolinachrzek, nad brzegami jezior i stawów, na łąkachi polach uprawnych. Gniazda kuliste z jednymotworem wejściowym buduje pomiędzyźdźbłami traw i łodygami roślin, ponad ziemia;rozmnaża się 3—4 razy w roku, wydając po3—12 młodych w miocie.Z a p o b i e g a n i e i z w a l c z a n i e : przestrzegać-h ig ie n y upraw ; wczesną wiosną ozimezboża i rzepak opryskiwać preparatami typu -*■Endrin; w siedliskach gryzoni wczesną wiosnąrozkładać ziarno pszenicy zatrute (bezpośrednioprzed stosowaniem) fosforkiem cynkowym; wyławiaćgryzonie do studzienek w rowkach ochronnychwokół stert ze zbożem.

Podobne prace

Do góry