Ocena brak

MYŚLENIE

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MYŚLENIE gr. logos, didnoia; łc. mens, co­gitatio; ang. thinking; fr. la pensee; nm. Den-ken

  1. t. pozn. Czynnośd intelektualne, świa­dome, obejmujące: tworzenie -^ pojęć (1), -^ sądzenie (1), -> rozumowanie (1).

  2. psych, a) Ogół psychicznych czynno­ści poznawczych niesprowadzalnych do —> spostrzegania; oprócz wymienionych wyżej (1) są to takie czyrmości, jak: -^ rozumienie (1), —> kojarzenie, porównywa­nie, wynajdywanie (^heureza) itp. My­ślenie jest specyficznym przetwarzaniem informacji otrzymanych poprzez spo­strzeżenia i przechowywanych w pamię­ci; jest nierozerwalnie związane z całością procesów psychicznych. Nie ogranicza się ono do czasu teraźniejszego: można myśleć o zdarzeniach przeszłych lub przy­szłych.

    b) Zinternalizowane czjmności ukierun­kowane na rozwiązanie jakiegoś problemu. Myślenie może być dyskursywne (-> dy­skurs) — oparte na rozumowaniu, lub intuicyjne (^intuicja 11,51) — oparte na samych aktach rozumienia.

    W behawioryzmie myślenie określane jest jako ukryta lub cicha —> mowa (2a).

    3. U R. Descartes'a: syn.^ cogitatio (2) — wszelkie świadome procesy psychiczne, takie jak rozumienie, chcenie, wyobraża­nie sobie, odczuwanie.

Podobne prace

Do góry