Ocena brak

Myśl polityczna Maxa Webera - Władza

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

Kategoria integralna, przejawia się we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Jest to zdolność do przeforsowania swojej woli wbrew oporowi innych, dzięki posiadanym zasobom umożliwiającym narzucanie woli np. ekonomicznym. Nie pojawia się tu czynnik przemocy. Atrybuty władzy to nierównowaga, nierówno prawność.

Panowanie – jedna z najważniejszych kategorii. Trzy idealne typy panowania:

 1. Tradycyjne – wiodącą rolę w stosunkach władzy z rządzącymi pełni tradycja, związana z relatywną stałością, niezmiennością w społeczeństwie. Czynniki utrwalające:

 • Niezmienny model gospodarki

 • Niezmienność struktury społecznej

 • Mechanizm sukcesji – dziedziczenie pozycji społecznej, czytelne reguły kto kiedy sięga po władzę

 1. Legalne – odwołuje się do systemu prawa pisanego. Panowanie legalne pojawiło się wraz z kapitalizmem – formalne zrównanie społeczeństwa w prawach. Muszą istnieć struktury organizacyjne i administracyjne, które uczynią prawo skutecznym. Ważna jest ordynacja wyborcza (frekwencja, większość) + regulowanie praw i obowiązków rządzących.

 2. Charyzmatyczne – podstawowe uwarunkowania władzy charyzmatycznej, które muszą wystąpić:

 • Uwarunkowania o charakterze sytuacyjnym – rozwiązanie problemów kulturowych, narodowych, powinny znaleźć się inne rozwiązania by zmienić istniejącą sytuację polityczną

 • Pojawia się jednostka z dużą siłą charyzmatyczną, ma klarowny obraz rzeczywistości do którego chce doprowadzić

Wódz charyzmatyczny musi być w stanie sięgnąć po władzę i ją bronić. Jest to osoba, która tworzy prawo, ale mu nie podlega, potrafi pozbyć się swoich współpracowników, gdy mu zagrażają. Nie jest w stanie panować sam i wszystkiego doglądać, ma do tego odpowiednie osoby o podobnych poglądach, które posługują się tymi samymi metodami. Tutaj wszystko zależy od jakości panowania, od zdolności przywódcy do utrzymania władzy. Pojawia się problem następstwa – przywódca charyzmatyczny w wyniku elekcji jest w stanie wybrać swego następcę ( nie zawsze jest to możliwe). Mechanizmy wyboru następców:

 • Władca charyzmatyczny wybiera swego następcę, publicznie to oznajmia (kontynuacja istniejącego systemu) np. Chrystus, który namaszcza na następcę Piotra.

 • Wyłanianie przez przywódcę w wyniku selekcji osoby, która spełnia warunki charyzmatyczne (nadaje się na przywódcę) np. Apostołowie

 • Przedmiotowy sposób wyboru – tworzy się określone kryteria, aby objąć władzę, np. starożytne plemiona germańskie

Narodzenie się panowania charyzmatycznego oznacza koniec demokracji, np. Adolf Hitler obejmuje władzę.Uzależnione to jest od reakcji społeczeństwa, nietolerancja etniczna => osobowość autorytarna => kręg osób, którym istnienie demokracji nie odpowiada, skłonność do tego by popierać reżimy niedemokratyczne, w każdym społeczeństwie takie grupy się pojawiają ( każda demokracji wyklucza osoby o radykalnych poglądach => poglądy faszystowskie, pojawiają się zjawiska odrzucenia społecznego, niechęć do demokracji osób biednych, które często czują się wykluczone z życia społecznego).=> każda demokracja musi sobie z tym poradzić, gdyż zwykle powoduje to, że wzrastają postawy autorytarne.

Podobne prace

Do góry