Ocena brak

Myśl polityczna Maxa Webera - Typy idealne

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

Badacz powinien po nie sięgnąć badając rzeczywistość. Są to zjawiska w czystej postaci, choć w rzeczywistości tak naprawdę nie występują, gdyż rzeczywiste cechy świata są inne, np. nie ma czegoś takiego jak idealny kapitalizm, jedynie realny kapitalizm. Weber uważał, że typy idealne są użytecznymi narzędziami, porządkują wiedzę o świecie, służą do konkretyzacji. Próba opisu rzeczywistości społecznej musi konstruować typy idealne, a z drugiej strony dokonywać ich konkretyzacji – odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Podobne prace

Do góry