Ocena brak

Myśl polityczna Maxa Webera - Pola zainteresowań M. Webera

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

+ sfera polityczna

Weber traktował społeczeństwo jako pewną nierozerwalną całość, istnieją zatem tylko polityczne, ekonomiczne, kulturalne aspekty istnienia społeczeństwa. Pełna analiza rzeczywistości wymaga uwzględnienia wszystkich ich wymiarów oraz zależności między nimi.

Podobne prace

Do góry