Ocena brak

Myśl polityczna Maxa Webera - Państwo

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

Zbiorowy, autonomiczny aktor życia politycznego:

  • Jako instytucje regulujące stosunki wewnętrzne

  • Jako uczestnik na arenie międzynarodowej realizujący własne interesy

Partie polityczne są bardzo ważną częścią życia politycznego, to one przejmują władzę i sprawują ją w określonym terminie, a więc stanowią ważny czynnik w badaniach.

Później Weber podchodzi w dwojaki sposób do państwa:

Podobne prace

Do góry