Ocena brak

Myśl polityczna Maxa Webera - Kapitalizm a egalitaryzm

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

Wg Webera kapitalizm jest nie do pogodzenia z koncepcjami egalitarnymi ( dziś to funkcjonuje jako powszechny pogląd). Państwa protestanckie – kapitalizm. Państwa katolickie – równość wobec Boga, a więc i wobec siebie, solidarność społeczna. Zmiana postawy po Encyklice Leona XIII Rerum Novarum (koniec XIX wieku) – Kościół uznał istnienie liberalizmu i wspartych na nich stosunkach gospodarczych (co państwa protestanckie zrobiły już dużo wcześniej).

Weber skupił się na badaniu relacji między gospodarką a społeczeństwem – koncepcje klas i stanów społecznych.

Wprowadził do badań aspekt socjologiczny i nowe problemy dotychczas nie brane pod uwagę m.in. analiza partii politycznych (ich genezy itp.).

Podobne prace

Do góry