Ocena brak

Myśl polityczna Maxa Webera - Czym jest polityka?

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

Wg Webera nie można odpowiedzieć na to pytanie. Polityka nie jest stałą dziedziną życia społecznego o niezmiennym zakresie. Polityka jest zjawiskiem zmiennym, złożonym, wieloaspektowym. W różnych sytuacjach wzrasta znaczenie różnych czynników (gospodarczych, politycznych itp.). Weber starał się odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego co polityczne:

  1. Czynnik polityczny jako najistotniejszy – instytucje polityczne, państwo, władza, partie - wyraźna dominacja czynnika politycznego ( ale nie tylko i wyłącznie – również ekonomicznego np. państwo jako pracodawca).

  2. Czynnik polityczny i ekonomiczny współwystępują – mają one najważniejsze znaczenie dla tempa i jakości rozwoju społeczeństwa. Gospodarka ma ogromny wpływ na cele i procesy polityczne ( np. zły stan gospodarki – obwiniamy za to rząd, albo regulacje prawne wpływają na charakter i tempo rozwoju gospodarczego)

  3. Łączy politykę z pozostałymi dziedzinami życia społecznego. Polityka nie jest tu dominująca, raczej drugoplanowa/ rezydualna.

Podobne prace

Do góry