Ocena brak

Mydła i esty

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Mydła są solami wyższych kwasów karboksylowych.

M. handlowe mieszanina solisodowych w. k. k. z dodatkami substancji zapachowych barwnych

Reakcja kwasu z wodorotlenkami:

CH3-(CH2)14-COONa palmitynian sodu

CH3-(CH2)16-COOK stearynian potasu

Brud to mieszanina składająca się z sadzy, krzemionki soli mineralnych i substancji pylistych, zlepionych składnikami potu którymi są białka i tłuszcze.

Detergenty zawierają oprócz soli nieorganicznych i organicznych również wybielacze optyczne i enzymy

wzór estrów R1-COO-R2

-COO- grupa estrowa Nazwa estrów składa się z dwóch

członów pierwszy informuje z jakiego kwasu wywodzi

się dany ester a drugi określa grupę węglowodorową R2

- mrówczan metylu HCOO-CH3

- octan metylu CH3-COO-C2H5

_-w świecie roślinnym i zwierzęcym

_-tłuszcze owoce, kwiaty

=-perfumy , dezodoranty mydła

działają narkotycznie dobry rozpuszczalnik tłuczszów

farb lakierów Reakcja estryfikacji reakcja k. k. z alk.

Podobne prace

Do góry