Ocena brak

Mydła

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Mydło jest wyrabiane przez przereagowanie tłuszczu, jak łój, olej kokosowy czy olej palmowy, z jakimś wodorotlenkiem (ługiem), na przykład wodorotlenkiem sodowym (sodą kaustyczną) lub wodorotlenkiem potasowym (potażem żrącym). Zachodzący tam proces chemiczny nazywa się zmydlaniem.
W nowoczesnych instalacjach do ciągłej pro­dukcji mydła substraty są mieszane, a potem pod­grzewane pod ciśnieniem do ok. 130°C. Produk­tami reakcji są mydło i gliceryna. Po oddzieleniu gliceryny stopione mydło przechodzi dalsze pro­cesy technologiczne, w których uzyskuje się żąda­ny produkt finalny.
Mydła sodowe otrzymuje się przez wysuszenie stopionego mydła oraz dodanie środków zapacho­wych i barwiących, po czym formuje sieje w kost­ki. Mydła toaletowe są wytwarzane z lepszych gatunków tłuszczu, a po wysuszeniu są ponownie podgrzewane aby zmniejszyć zawartość wody.
Płatki mydlane formuje się zestalając mydło na zewnętrznej powierzchni walca i następnie zeskrobując je. Proszki mydlane powstają w ten sposób, że stopione mydło mieszane jest z dodatkami wspomagającymi i polepszającymi działanie pio­rące oraz wygląd i strukturę pranej tkaniny. Na­stępnie mieszaninę tę suszy się rozpryskowo. Podobne dodatki stosowane są także w przypadku
detergentów syntetycznych. Obecnie produkowa­nych jest wiele rodzajów detergentów syntetycz­nych, zarówno w formie proszków jak i płynów. Proszki, zawierające około 20-25% substancji powierzchniowo czynnych, produkowane są przez suszenie rozpryskowe mieszaniny tych substancji i innych składników. Niektóre proszki do prania zawierają enzymy proteolityczne, na przykład proteazę, które pomagają usunąć zabrudzenia pocho­dzenia białkowego - takie jak plamy z krwi czy jajek. Tego typu proszki określane są mianem proszków „biologicznych".

Podobne prace

Do góry