Ocena brak

Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

W obecnym kształcie muzeum działa od 1971 w części budynku Morskiego Instytutu Rybackiego przy Al. Zjednoczenia 1 w Gdyni. Na parterze i I piętrze są akwaria, a na II i III piętrze wystawy. Większość zbiorów zgromadzono w czasie wypraw naukowych Instytutu. Akwarium Morskie 

prezentuje ryby i bezkręgowce (ukwiały, skorupiaki) z wielu mórz i oceanów oraz jezior i rzek wszystkich kontynentów, a także gady morskie, żółwie. W 34 akwariach o pojemności od 500 do 16 000 l znajduje się ok. 600 zwierząt, należących do ok. 60 gatunków. Akwaria mają zamknięte obiegi wody o odmiennych parametrach fizycz­nych i chemicznych. Woda oceaniczna dowożona jest z Atlantyku.
W Muzeum Oceanograficznym eksponuje się spreparowane okazy flory i fauny morskiej, uzupełnione odlewami z mas plastycznych. Plansze, modele i płasko­rzeźby poglądowo przekazują wiadomości związane z życiem morza i jego eksploa­tacją. Jest także wystawa muszli mięczaków.
W rotundzie na III piętrze znajduje się Sala Bałtycka, a w niej stół plastyczny ukazujący dno Bałtyku oraz plansza „Historia geo­logiczna Bałtyku".

Podobne prace

Do góry