Ocena 5.0 1 głos

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy, Poland

Autor /DOMINIAK Dodano /04.05.2013

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy, Poland utworzył 17 kwietnia 2013 roku, a oficjalnie 03 maja 2013 roku - kod PKD 91.02.Z Działalność muzeów - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - Henryk Jan Dominiak - tyski przedsiębiorca, artysta rzeźbiarz - 26.02.2008 roku zgłosił do ewidencji znaku wytwórcy swój znak firmowy i zarejestrował go w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Krakowie pod nr ewid. 12 322, malarz, specjalista grafiki reklamowej i wydawniczej, właściciel Firmy Artystycznej i Literackiej - kod PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza (CEIDG), projektant i wykonawca unikalnej Makiety Tychów z kamieni szlachetnych i półszlachetnych w Urzędzie Miasta Tychy, autor tyskiego zegara słonecznego (obliczeń do zegara dokonał dr Lucjan Pajdzik z Oxfordu), projektant Mini Parku Raj w Tychach, właściciel mobilnej Galerii Profesjonalnej Sztuki Współczesnej o nazwie PO DRODZE - kod PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych (CEIDG), twórca wielu znaków graficznych dobrze prosperujących firm, członek zwyczajny reprezentujący: Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy i osobistości Hübners Who is Who - Polska

Celem muzeum jest nieodpłatne zbieranie miniaturowych prac artystów profesjonalnych oraz ich prezentowania w mediach i na wystawach artystycznych.

W zbiorach Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej znajduj się prace nw. artystów:

1. DANA SAGA TOMASZEWSKA - Sieraków Poland

2. ROBERT ZNAJOMSKI - Łęczna Poland

3. JULIA KACZMARCZYK-PIOTROWSKA - Poznań, Poland

4. HENRYK JAN DOMINIAK - Tychy, Poland

5. NEYWA CEZAR - Triunfo, Rio Grande do Sul, Brasil

6. ALEKSANDRA JEŻYK - Kwilcz, Poznań, Poland

7. JUSTYNA NEYMAN - Warszawa, Poland

8. PIOTR MOSUR - Gdańsk, Poland

9. MAGDALENA CAR DĄBAŁA - Warszawa Żoliborz, Poland

10. PAWEŁ BRODZISZ - Łęczna, Poland

11. HANNA JÓZEFOWSKA-NAWROT - Poznań, Poland

Siedzibą Muzeum jest miasto Tychy, adres: ul. Żwakowska 8/66, 43-100 Tychy, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Muzeum gromadzi zbiory z zakresu sztuki, etnografii, miniaturowej sztuki profesjonalnej, falerystyki, weksylologii, heraldyki, symboliki, emblematyki, mundurów oraz broni białej.

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów, w tym zabytki:
1)    malarstwo;
2)    rysunek;
3)    grafika;
4)    rzeźba;
5)    ceramika;
6)    medale;
7)    odznaczenia;
8)    odznaki;
9)    znaczki okolicznościowe;
10)    pinsy;
11)    naszywki;
12)    mundury;
13)    broń biała.

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy tematyczne:
1)    Dział Malarstwa, Rysunku i Grafiki;
2)    Dział Rzeźby i Ceramiki;
3)    Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki;
4)    Dział Broni Białej. 

Więcej informacji o placówce na stronie www.muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu

Do góry