Ocena brak

Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli

Autor /Rearpypeelime Dodano /18.03.2006

Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli

Zduńska Wola jest miastem młodym. Prawa miejskie uzyskało w 1825 roku. Obecnie liczy ok. 50 tysięcy mieszkańców. Posiada dwie bardzo ciekawe placówki muzealne tj. Muzeum Historii Miasta i Skansen Lokomotyw.

Współczesna Zduńska Wola nie jest "kopalnią" zabytkowych obiektów. Najcenniejszymi zabytkami są domy tkaczy z drugiej połowy XIX wieku oraz klasycystyczny dworek założyciela miasta Stefana Złotnickiego. Przetrwała również pierwsza w Zduńskiej Woli fabryka mechaniczna K. Straussa (później Arleta; w zachodniej części miasta). Warto zwrócić uwagę na murowany ołtarz główny pochodzący z XVII wieku w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który wznoszono w latach 1872 – 91. W zachodniej części miasta znajduje się zabytkowy cmentarz żydowski założony w latach 30. XX wieku. W Zduńskiej Woli urodził się święty Maksymilian Maria Kolbe. W jego rodzinnym domu znajduje się dziś Muzeum Pamięci, gdzie można obejrzeć przedmioty związane z życiem i działalnością franciszkanina. Przy Muzeum działa Ośrodek Pamięci świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który zajmuje się organizacją międzynarodowych spotkań młodzieży oraz prowadzi działalność kulturalno-oświatową.

W 1995 roku, podczas Światowego Zjazdu Zduńskowolan, odbyło się symboliczne wejście - powitanie działalności tak oczekiwanego muzeum w nowej siedzibie.
Uroczystość połączono ze złożeniem honorowych wpisów na kartach Wieczystej Księgi Dobrodziejów i Przyjaciół naszego muzeum oraz odsłonięciem pamiątkowej tablicy w holu na I piętrze. Tu też znajduje się Oznaczenie - Medal Naszej Małej Ojczyzny - nagroda główna w konkursie Fundacji Kultury MAŁE OJCZYZNY. TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI.

Muzeum Historii Miasta mieści się w budynku o charakterze zabytkowym, tzw. pałacyku miejskim, wybudowanym w latach dwudziestych XX wieku w najstarszej części miasta.
Jako placówka miejska muzeum funkcjonuje od 1 stycznia 1994 r.
Wcześniej próby gromadzenia zbiorów do planowanej wówczas przyszłej Izby Tkackiej podjęli w końcu lat sześćdziesiątych członkowie PTTK. W 1980 roku działacze TPZW zaczęli gromadzić eksponaty w pomieszczeniach zastępczych, a 30 maja urządzili ich pierwszą prezentację.
W latach 1986 - 1993 muzeum działało jako filia Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Jest to muzeum typu historycznego, gromadzi głównie archiwalia związane z dziejami Zduńskiej Woli, jak również pozyskuje eksponaty z zakresu archeologii, etnografii, sztuki, przemysłu, rzemiosła i handlu. Zbiory gromadzone są w działach: historycznym, technicznym, numizmatycznym, sztuki, biograficznym, militariów i archeologii. Obejmują one około 10 tysięcy eksponatów, z czego około dwóch tysięcy znajduje się w Muzeum – Domu Urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego. Oprócz gromadzenia, inwentaryzacji i konserwacji w muzeum prowadzona jest działalność popularyzatorska, wystawiennicza, oświatowa, wychowawcza i badawcza.

W budynku muzeum ma też swoją siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. To dobrze służy wspólnym przedsięwzięciom podejmowanym w celu integracji zduńskowolan, pomaga w zjednywaniu sympatii dla naszego miasta w różnych stronach kraju i świata, w pielęgnowaniu tradycji i rozwijaniu regionalnych osobliwości.

Muzeum zaprasza do zwiedzania ekspozycji stałych:
· "Rodowód miejski przemysłowej Zduńskiej Woli",
· "Salon mieszczański z przełomu XIX i XX w",
· "Sylwetki niepospolitych zduńskowolan",
· "W dawnej zduńskowolskiej aptece",
· „Dzieci na dawnej fotografii”.
Są także wystawy czasowe i prezentacje w ramach stałych cyklów:
· „Przeszłość opisana światłem”,
· „Prezentacje etnologiczne”,
· „Życie religijne miasta”,
· „Środowisko zawodowe zduńskowolan”,
· „Tym, którzy ratują życie”.

Na uwagę zasługują również lekcje muzealne, koncerty, odczyty, prelekcje i spotkania, prezentacje z cyklu „Pasje zduńskowolan”, „Bliżej Zduńskiej Woli” oraz konkursy:
· plastyczny „Moja przygoda w zduńskowolskim muzeum”
· dla młodych kolekcjonerów „Turniej Młodych Hobbystów – Moja kolekcja”
Po wcześniejszym zgłoszeniu w muzeum można korzystać z biblioteki regionalnej czy pójść z przewodnikiem na wycieczkę po mieście i okolicy.

Obecnym dyrektorem Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola jest pan Jerzy Chrzanowski.

13 grudnia 2005r. po raz kolejny w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola zebrały się tłumy. Przyciągnęło je spotkanie z lokalnymi działaczami NSZZ "Solidarność"
Niecodzienna lekcja historii organizowana była z okazji ćwierćwiecza związku, ale głównym tematem były wspomnienia solidarnościowych działaczy z 13 grudnia 1981 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Grażyna Barton, Jan Brzozowski, Mirosław Cwajda, Jan Kubik i Janina Kulda.
Trzeba pamiętać, że w nocy z 12 na 13 grudnia, 24 lata temu, funkcjonariusze MO i SB wkroczyli do mieszkań osób "przewidzianych do izolacji". W województwie sieradzkim, do którego należała wówczas Zduńska Wola, grudniowa fala internowań objęła 54 osoby.
Właśnie o tych wydarzeniach opowiadali twórcy i działacze "Solidarności".

Muzeum Historii Misata Zduńska Wola znajduje się przy ul. Stefana Prawdzic-Złotnickiego 7, niemal dokładnie naprzeciwko słynnego dworku rodziny Złotnickich. Dawniej było to centrum miasta.

Godziny otwarcia muzeum:
- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek: 8.00 - 18.00
- środa: 8.00 - 16.00
- czwartek: 8.00 - 17.00
- piątek: 8.00 - 18.00
- sobota: 10.00 - 13.00
- niedziela: 15.00 - 18.00

Podobne prace

Do góry