Ocena brak

MUZA NADWIŚLAŃSKA. Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej"

Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012

MUZA NADWIŚLAŃSKA. Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej", dwutygodnik lit., wyd. w Krakowie XII 1822 - III 1823 (z dod.: 1822 „Krakus", 1823 „Pielgrzym z Tenczyna". Dzieło poświęcone obyczajom i starożytności narodowej) przez K. Majeranowskiego. Jako kontynuacja —> „Pszczółki Krak.", wypełniana była gł. przez redaktora, który zamieścił tu m.in. opartą na podkrak. elementach folkloryst. „operę nar." Wesele na Pocieszce, propagował dawne obyczaje i nawiązywał do „starożytności narodowej". W t.1 M.N. ukazała się pt. Powieść o Twardowskim (podpisana P... Kor...) ballada Pani Twardowska, pierwszy druk. w Krakowie utwór Mickiewicza. Próbą kontynuacji pisma była „Pszczółka Pol.", wyd. 3 razy w tygodniu 22 IV-7 XII 1823, nosząca podtyt. Dziennik poświęcony historii, literaturze i polityce, ale wypełniona gł. informacjami polit. i przedr. z pism zagr.; wśród materiałów lit. zwracają uwagę wiersze i opowiastki dot. Krakowa, jego historii i obyczajów.

Zenon Jagoda

Do góry