Ocena brak

Mułowiska

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013

Hydrogeniczne siedliska glebotwórcze,w których występuje sedentacja silnie zhumifikowanej masy org. przy pewnym udziale sedymentacji miner. zawiesiny z wody,co prowadzi do powstawania mułów.

Do góry