Ocena brak

MTS zasady działania i tryb orzekania

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Międzynarodowy Trybunał Stanu składa się z 15 niezawisłych sędziów wybranych spośród osób o wysokim poziomie moralnym. Kandydatów na sędziów proponują grupy narodowe stałego Trybunału Rozjemczego. Sędziowie korzystają z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych. Trybunał wybiera spośród siebie prezesa i wiceprezesa na okres trzech 3. Siedzibą Trybunału Stanu jest Haga.

Kompetencje Międzynarodowego Trybunału Stanu;

  • Rationale personale; tylko państwa mają prawo stawać jako strony przed trybunałem

  • Rationale materiale; obejmują wszelkie spory, jakie strony wnoszą do rozstrzygnięcia

  • Rationale iuris; trybunał stosuje konwencje międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy, ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane.

Postępowanie przed MTS składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna to przedstawienie memoriałów, kontr memoriałów, replik i innych aktów i dokumentów popierających swoje stanowisko. Rozprawa przed MTS jest publiczna, chyba że Trybunał zarządzi inaczej lub strony zażądają rozprawy bez publiczności. Wyrok jest ostateczny, zapada większością głosów. W Przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Podobne prace

Do góry