Ocena brak

Mszaki, paprotniki, widłakowe, nagonasienne

Autor /Felix Dodano /11.10.2011

Mszaki - Budowa i cykl rozwojowy płonnika. Występowanie przemiany pokoleń.

Gametofit odżywia się autotroficznie, sporofit - heterotroficzne. Rośliny rozdzielnopłciowe dwupienne , występowanie rodni i plemni. Gametangia wielokomórkowe.

Tworzenie się rodiostanów i plemnoistanów. Rodnie wielokomórkowe na dnie znajduje się jedna komórka jajowa. Plemniki ruchome dojrzewają w plemniach o kształcie maczugowatym.

Do zapłodnienia potrzebna jest woda. Zygota diploidalna. Splątek forma przejściowa pomiędzy sporofitem a gametofitem.

PAPROTNIKI

Dominuje sporofit, jest autotroficzny. Składa się z: liścia złożonego dzielącigo się na dwie części sporofitową i trofofirową oraz z ładygi(podziemne kłącze) i korzenia przybyszowego.

Rozmnaża się wegetawtywnie przez podział kłącza lub bezpłciowo wytwarzając zarodniki.

Zarodniki znajdują się w kupkach które mieszczą się na spodniej warstwie liścia(pokrywa ją zawijka). Gdy zawijka pęka wysypują się zarodniki. Na gametoficie(przedroślu) twożą się rodnie i plemnie(plemniki ruchome). Po zapłodnieniu rozwija się zygota z której powstaje sporofit czyli kłącze.

WIDŁAKOWE

Rośliny zimozielone. Sporofit składa się z: kłosa zarodnionośnego, zarodni z zarodnikami, liści zarodnikowych, liści, łodygi i korzeni. Rozmnażają się weretatywnie przez podział lub przez zarodniki, które leżą 5 - 7 lat powstaje z nich gametofit który może się rozmnażać płciowo po upływie 10 - 15 lat. Żyje w symbiozie z grzybami. Budowa gametofitu: strzępki grzybni, przedrośle, plemniki, komórka jajowa.

WIDLICZKA

Dominuje sporofit. Rozmnaża się wegetatywnie przez podział lub płciowo. Kłos zarodnionośny składa się mikrosporangium w którym znajduje się mikrospora(kiełkuje powstaje przedrośle męskie) i z makrosporangium w którym znajdują się 4 makrospory (kiełkuje przedrośle żeńskie)

NAGONASIENNE

Rośliny jednopienne kwiaty żeńskie i męski. Rozdzielnopłciowość. Kwiatostan męski (składa się z: osi kwiatowej, pręcików wktórych znajduje się worek pyłkowy z ziarnami pyłku męskiego) i żeński(składa się z: osi kwiatowej, łuski wspierającej, zalążków, łuski nasiennej).Ziarno pyłku składa się z 2 komórek przedroślowych, komórki generatywnej(powstaje po podziale dwa plemniki) oraz z komórki wegetatywnej(powstaje z niej łagiewka pyłkowa). Zalążek składa się z osłonek,okienka, ośrodka, łagiewki pyłkowej z dwoma plemnikami, woreczka zalążkowego w którym znajdują się dwie rodnie a w nich komórki jajowe. Z zarodka rozwija się dominujący sporoit odżywiający się początkowo bielmem pierwotnym.

Na krótko pędzie występują dwa liście(igły),składa się: wiązki przewodzącej(łyka - sita, drewna - cewki)

Otoczony jest miękiszem bezzieleniowym oraz osłonięty jest śródskórnią - endodermą, dalej znajdują się kanały żywiczne oraz miękisz asymilacyjny. Całą igłę okrywa tkanka wzmacniająca, tkanka okrywająca,

Wraz z aparatami szparkowymi.

Podobne prace

Do góry