Ocena brak

Mszaki i paprotniki - Informacje ogólne

Autor /Felix Dodano /11.10.2011

Rośliny dwupienne to takie, u których na jednym osobniku powstają żeńskie organy a na innym męskie. Rośliny jednopienne na jednym osobniku obecne są męskie i żeńskie organy płciowe.

Wątrobowce - pokoleniem dominującym jest blaszkowaty gametofit. Cechy wątrobowców - brak korzenia, liści, łodygi, obecność chwytników, plecha łatkowata blaszkowata, przyl. do podł , pobieranie wody całąpow. Ciała, zapł przy H2O, brak tk. przewodzącej, splątek podobny do glonu, rozmn. Wegetatywne przez rozmnóżki. Do organowców : obecność rodni, tk. okrywająca, spichrzowa, asymilacyjna. hydroidy: kom, martwe porzew. H2O, ryzoidy - chwytniki. Ciało płonnika - łodyżka, ryzoidy i listki płaskie, gęsto osadzone. W budowie anatomicznej są wsie tk. - okrywająca, wzmacniająca, iękiszowa.przewodząca. W przemianie pokoleń mchu dominuje gametofit w postaci ulistnonej łodyżki, rozwijający się z haplo. Zarodnika, który w wyniku podziałów mitotycznych satje się splątkiem.

Z niego wyrasta ulistniona łodyżka jednopienne. W rodni kom. Jajowa w plemni - uwicione plemniki, zapł. woda króre przepływają do jaja - oogamia. W wyniku zapł powst diplidalna zygota będąca pokolenia sporofitu. Zygota w wyniku mitotycznych podziałów przechodzi w bezlistną łodyżkę sporofitu, który jest cudzożywny. Po czasie na szczycie łodyżki powst sporangium(zarodnia) są w niej diplo kom macierzyste spor.; z nich po mejozie powst haplo zarodniki- gametofitu.Paprotniki - rośliny wieloletnie, dominuje sporofit (zróżn na łodygę, kłącze i liście ), liście na trofofile, sporofile.

Gametofit samożywny, krótkotrwały, zarodniki mogą być zróżn na makro i mikrospory.- skrzypy - paprocie - widłaki - psylofity Kłącze - podziemy pęd rośliny wiloletnich, gromadzi substancje zapasowe, wegetatywne rozmnażanie roślin, Liście - sporofile (zarodnionośne ) trofofile ( asymilacyjne )W cyklu rozwojowym paprotnika jednozarodnikowego dominuje sporofit (łodyga liści [ tofo i sporo ] korzeń )Na spodniej stronie sporofili tworzą się kupki zarodni , w nich znajdują się sporangia , w których po redukcji powstają haplo zarodnie. Z hapl zarodników w wyniku podziałów mitotycznych powstaje przedrośle [ sercowate]. Są na nim plemnie i rodnie. W obecności H2O plemniki zapładniają kom. Jajowe. W rodni powstaje diploidalna zygota, która po wielu Podziałach rozwinie się w samodzielną roślinę odżywiany przez tk gametofitu.

Szybko rozwija się w samodzielną roślinę- sporofit uniezależnia się od gametofitu który obumiera.Paprotniki różnozarodnikowe. Makro mikrospory powstają w wyniku mejozy kom archespoidalny ch znajdujących się w mikro i makrosporangiach.One powstają na sporoficie. Z haploidalnej Mikrospory różnicuje się przedrośle męskie z makrospory żeńskie. Są to przedrośla rozdzielnopłciowe. W obecności wody plemniki łączą się z komórką jajową. Tworzy się diploidalna zygota, zktórej powstaje zarodek, a z niego sporofit.

Podobne prace

Do góry