Ocena brak

MSP w układzie regionalnym

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Rozwój sektora MSP odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju regionów .Pozwala efektywniej wykorzystywać ich wewnętrzny potencjał. Do rozwoju MSP dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza w tych regionach , które przeżywają trudności wynikające z dokonującej się restrukturyzacji gospodarczej.

MAPA

Przestrzenne skupiska MSP powstają w obrębie dużych aglomeracji miejskich oraz w okręgach o dobrze rozwiniętym i zróżnicowanym przemyśle .Przemysł przetwórczy i ludność aglomeracji miejskich oraz okręgów przemysłowych decydują o potencjalnym popycie na produkcję MSP , a relacja między liczbą MSP i przeciętną liczbą mieszkańców, określa przestrzenną dostępność społeczeństw lokalnych Polski do produkcji oraz usług świadczonych przez MSP. Dostępność ta jest znacznie większa w zachodniej części kraju w porównaniu z częścią wschodnią oraz na obszarach zurbanizowanych w porównaniu z obszarami wiejskimi.

W analizie przestrzennego rozmieszczenia MAP w Polsce na szczególną uwagę zasługują przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących do 5 osób. Jednostki te , nie dość ,że tworzą najliczniejszą klasę przedsiębiorstw, to z uwagi na dużą swobodę lokalizacyjną są przedsiębiorstwami powszechnie reprezentowanymi na terytorium całego kraju .Nieco inne preferencje lokalizacyjne sprawiają ,że większość przedsiębiorstw małych lecz zatrudniających od 6 do 50 pracujących , skupia się w niewielkiej liczbie województw. W 19997 roku 31,3 tys. Przedsiębiorstw tej wielkości tj. prawie 36% ogólnej liczby przedsiębiorstw małych koncentrowało się na obszarze pięciu województw: warszawskiego, katowickiego , gdańskiego ,poznańskiego i krakowskiego)

Podobne prace

Do góry