Ocena brak

Możliwość równoważenia budżetu państwa

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Wzajemne dopasowanie wydatków i dochodów jest treścią zasady równowagi budżetowej. Suma planowanych i rzeczywiście wydatkowanych środków nie może być wyższa od sum przewidywanych i osiągniętych dochodów budżetowych. Cechą charakterystyczną wielu współczesnych budżetów jest to, że zwyczajne dochody własne nie wystarczają na pokrycie niezbędnych wydatków.

Dlatego do realizacji niezbędnych zadań publicznych oraz zrównoważenia budżetu zaciągane są pożyczki wewnętrzne (emisja, obligacji skarbowych lub zaciągania kredytów w bankach krajowych) lub pożyczki zagraniczne.

Podobne prace

Do góry