Ocena brak

Mowa i komponenty pojęcia

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

MOWA-konkretny akt porozumiewania się ludzi za pomocą dźwięków ( prymowanie w pierwszej kolejności dźwięków, wtórnie nierymowanie przy wykorzystaniu reguł językowych)

KOMPONENTY MOWY:

  1. język-abstrakcyjny, zmagazynowany w umyśle system znaków dźwiękowych, reguł operowania nim

  2. mówienie-przekaz, budowanie, produkowania, zdolności jednostki ludzkiej do tworzenia ze znaków należących do danego języka wyrazów, jednostek komunikacyjnych

  3. rozumienie- odbiór, percepcja, zdolność jednostki ludzkiej do odbioru komunikatów, zdań i przyswajanie im znaczeń

  4. tekst-wypowiedz, komunikat, rezultat życia języka

Jeśli dziecko opanowało mowę, potrafi konstruować wypowiedzi, około 6r winno konstruować wypowiedz wielozdaniową, mowa jest konkretnym aktem komunikacji a jej narzędziem jest język

Karczmarek w czynności mowy wyróżnia 2 aspekty:

-aspekt społeczny- osoba mówiąca, nadawca, przekazuje informację a rozmówca odbiorca ja odbiera, oba te procesy przekazywania i odbierania są możliwe dzięki temu, że zarówno odbiorca i nadawca znają ten sam kod język.

-aspekt indywidualny-budowanie i odbiór wypowiedzi stanowią jedną całość, są nierozłącznymi komponentami mowy.

Przekaz poprzesz: mówienie, pisanie i sygnalizowanie

Odbiór za pomocą: słuchu wzroku

Tekst w postaci: słownego, pisanego i sygnalizowanego

Termin mowa oznacza porozumiewanie się językowe uczestników konkretnego aktu komunikacji, czyli oznacza komunikację językową. Podstawowym kierunkiem języka jest wykształcenie się określonego rodzaju kompetencji:

-KOMPETENCJA JĘZYKOWA-zdolność użytkowania języka do produkowania i rozumienia wypowiedzi w danym języku, oznacza przyswojenie systemu językowego na 3 poziomach: fonologicznym, morfologicznym i syntaktycznym, czyli składniowym

-KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA-wiedza na temat zasad, używania języka w grupie społecznej, obejmuje:

*reguły organizujące językowe role społeczne inaczej zwraca się do mowy inaczej do przedmówcy

*reguły organizujące wypowiedzi w określonych sytuacjach, jasne i krótkie komunikaty dla dzieci

* reguły organizujące wypowiedzi skutecznie, czyli osiąganie celu za pomocą wypowiedzi językowej.

Podobne prace

Do góry