Ocena brak

Motywy aliansu

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

Motywy aliansu według kolejności ważności motywu1:

 1. uzyskanie dostępu do lokalnego rynku

 2. przekształcenie firmy w firmę globalną

 3. zmniejszenie ryzyka działalności

 4. pokonanie barier wejścia na rynek

 5. rozwinięcie związków kulturowych

 6. zminimalizowanie inwestycji kapitałowych

 7. stabilizacja dochodów

 8. zwiększenie udziału w rynku regionalnym

 9. zmniejszenie kosztów rozwoju produktu

 10. skorzystanie z miejscowej siły roboczej

 11. pobudzić wewnętrzną przedsiębiorczość

 12. wykorzystać lepiej majątek trwały

 13. uzyskać poparcie polityczne

 14. zmniejszyć udział wydatków na badania

 15. zmniejszyć konkurencję

 16. zaspokoić ambicje kierownictwa

 17. nabyć zagraniczną technologię

 18. poznać doświadczenie w zarządzaniu zagraniczną firmą

 19. obejść ograniczenia inwestycyjne.

Podobne prace

Do góry