Ocena brak

Motywowanie ludzi

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Motywowanie ludzi nie jest rzeczą prostą. Każdy reprezentuje różny zasób doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Każdy preferuje inny system wartości i ma różne przyzwyczajenia. Różnimy się charakterami. Na pewno dużo łatwiej jest postępować z ludźmi o ukształtowanym charakterze gdyż tak zwana struktura motywacyjna, czyli układ motywów, które nadają kierunek ich zachowaniom, jest trwała. Na przykład trwałym motywem zachowania egoistów jest chęć zaspokojenia przede wszystkim swoich potrzeb, swoich zachcianek, nawet ze szkodą dla innych. Natomiast motywem działania altruistów jest chęć przysporzenia radości innym, bezinteresowna troska o dobro drugiego człowieka.

 

Na motywację pracownika mają wpływ przede wszystkim: komórka organizacyjna potocznie określana mianem działu kadr oraz bezpośredni przełożony. W jednym z polskich banków wspomniana komórka nosi nazwę Departamentu Zasobów Ludzkich. Jej kluczowymi funkcjami są ustanowienie optymalnej struktury zasobów ludzkich, prowadzenie efektywnej rekrutacji i doboru pracowników, organizacja oceny wyników pracy oraz planowanie polityki szkolenia, awansowania i wynagradzania pracowników.

 

Wszystkie wymienione powyżej funkcje są niezmiernie ważne. Właściwa rekrutacja i dobór a następnie obsada stanowisk pracy zapewnia osiągnięcie celów przez przedsiębiorstwo. W każdej komórce organizacyjnej musi być zatrudniona odpowiednia liczba pracowników, którzy posiadają określone kwalifikacje i umiejętności. Właściwa struktura zasobów ludzkich gwarantuje dobrą organizację pracy.

 

Bardzo ważne w motywowaniu ludzi jest rozpoznanie ich potrzeb. Potrzeba definiowana jest jako stan niezaspokojenia organizmu. Gdy taki stan ma miejsce następuje zakłócenie równowagi, co w następstwie ma negatywny wpływ na normalne funkcjonowanie organizmu. Naturalną reakcją człowieka jest podjęcie przez niego aktywności ukierunkowanej w stronę takich wartości, które zapewnią organizmowi stan pożądany zarówno pod względem biologicznym jak i psychologicznym. Rozpoznawanie potrzeb jest bardzo trudną sprawą, gdyż często my sami nie zdajemy sobie do końca sprawy jakie są nasze potrzeby (mogą być one głęboko ukryte w podświadomości), a poza tym zmieniają się one jak w kalejdoskopie, w zależności od otaczających nas warunków. Niemniej jednak należy dążyć do rozpoznania przynajmniej tych głównych, ponieważ konieczność ich zaspokajania (przywracanie organizmu do stanu równowagi) są podstawowymi motywami ludzkiego działania.

Podobne prace

Do góry